Pénzügyezz Te is!!!

Tanulj Te is pénzügyet! Nincs lehetetlen!

8. HOSSZÚ TÁVÚ BEFEKTETÉSEK REÁLJAVAKBA. BERUHÁZÁSOK

 

Alapberuházás:

önálló, beruházási egység ami a beruházási cél megvalósítását elsődlegesen és közvetlenül szolgálja, a beruházással nyert eszközöket is beruházó veszi be a vagyonnyilvántartásba, és ő üzemelteti.

 

Átállítási beruházás:

Olyan tőkebefektetés, amelynek célja a termelés technikai, technológiai, gyártás- és piacszervezési eredményeinek folyamatos alkalmazása a meglévő termelőberendezések átalakításával, kicserélésével. Nevezik átszervezési beruházásnak is. L

 

Beruházás: A pénznek reáljavakba történő befektetése.

 

Belső megtérülési ráta:

A belső megtérülési ráta az a diszkontráta, amellyel, ha a befektetés jövőbeni hozadékát jelenértékre számítjuk, eredményül a befektetett, illetve a befektethető pénzösszeget kapjuk. A beruházás tényleges hozama. Úgy is definiálható, mint az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték (NPV) zérus.

 

Csere jellegű beruházás:

Ha a beruházási szükséglet a meglévő eszközök technikai avulása következtében keletkezik.

 

Dinamikus tőkebefektetés számítás:

Az a beruházás-gazdaságossági számítás, amelyben az idő, mint önálló faktor egyik meghatározója a befektetés eredményességének.

 

Diverzifikációs beruházás:

A diverzifikációs beruházáson olyan tőkebefektetést értünk, amelyet azért határoznak el, hogy a vállalkozás a korábbi tevékenységi köréből kilépjen, más területen is részesedést szerezzen.

 

Egymástól független beruházások:

Az olyan beruházások, amelyek közül az egyikből származó hozamok növekedése vagy csökkenése nem gyakorol hatást egy másik projekt hozamainak alakulására.

 

Egymást helyettesítő beruházások:

Olyan beruházások, amelyek az egymást helyettesítő technikák, technológiák, termékek alkalmazásának lehetőségeit teremtik meg.

 

Egymást kiegészítő beruházások:

Azokat a beruházásokat nevezik egymást kiegészítő beruházásnak, amelyek célja a komplementer erőforrások egyesítése, az egyik beruházás révén növekszenek a másik beruházás hozamai is.

 

Egymást kölcsönösen kizáró beruházások:

Azok az azonos célú és kockázatú beruházási tervek, amelyek közül, ha egyet kiválasztottak, a többiek megvalósítására nem kerülhet sor.

 

Egyszeri ráfordítás:

A beruházási terv tőkeszükséglete. Nevezik kezdő tőkeszükségletnek is annak feltételezésével, hogy a beruházás élettartama alatt további tőkebefektetésre lesz szükség.

 

Érzékenységi vizsgálat:

A beruházási tőkebefektetés kockázatának vizsgálatához alkalmazott módszer. A tőkeköltségvetés tényezői közül kiválasztanak egy tényezőt annak feltételezésével, hogy a kiválasztott tényező van legnagyobb mértékben kitéve a piac várható változásainak. Ha a kiválasztott változó megváltozik, vele együtt módosul az NPV (a nettó jelenérték)

 

Fedezeti pont számítás:

A reál javakba fektetett tőke kockázatának egyik elemzési módszere. Amikor a beruházás kockázatát fedezeti pont számítással elemzik, arra keresnek feleletet, hogy a beruházónak a számított változó és a fix költségek figyelembe vételével hány darab terméket kell értékesítenie a piac által elfogadott áron ahhoz, hogy az árbevétel fedezze a költségeket és a nyereségből a befektetés, a beruházó által meghatározott időn belül legalább egyszer megtérüljön, azaz a nettó jelenérték zérus legyen.

 

Folyamatos ráfordítás:

Az üzembe helyezett beruházással folytatott termelési, szolgáltatásnyújtási tevékenység költségei, ráfordításai, amelyeket rendszerint az összköltség eljárással készülő eredménykimutatás struktúrájában terveznek meg.

 

Hozam-költségarány számítás (BCR):

Az azonos célú és kockázatú beruházási tervek kiválasztásához alkalmazott egyik módszer. Két formája ismeretes: a BCR1 és a BCR2.

A BCR1 mutató azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérül-e.

A BCR2 mutató azt fejezi ki, hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő eredmény jelenértékéből a beruházás diszkontált egyszeri ráfordítása megtérül-e.

 

Kapcsolódó beruházás:

Olyan beruházás, amely nélkül az alapberuházás a célkitűzéseknek megfelelően nem üzemeltethető. Jellemzően nem az alapberuházást végző gazdálkodó szervezet veszi nyilvántartásba és nem ő üzemelteti.

 

Közös beruházás:

Olyan esetben van szó közös beruházásról, amikor a fejlesztés két vagy több gazdálkodó szervezet együttes érdekét szolgálja és a fejlesztés tőkeszükségletét, valamint az üzemeltetés költségeit közösen biztosítják.

 

Külső kamatláb:

Az a kamatláb, amely kifejezi, hogy a beruházó mekkora tőkehozadékot akar elérni. Jövedelmezőségi követelmény.

 

Megtérülési idő:

A megtérülési időn azt az időtartamot értjük, ami alatt a befektetett tőke hozadék pénzáramainak jelenértéke egyenlő lesz a befektetett tőke jelenértékével. Más meghatározással, amely idő alatt az NPV zérus lesz.

 

Nettó jelenérték:

A beruházásba fektetett tőke jelenértékének és a befektetett tőkével elért hozadékok jelenértékének a különbsége (NPV)

 

Nemzetgazdasági beruházás:

Azt a beruházást minősítik nemzetgazdasági beruházásnak, amely nem csak  a beruházónál, hanem nemzetgazdasági szempontból is jövedelem termelő képesség növekedést eredményez.

 

Pénzügyi eredmény beruházásnál:

A beruházás pénzügyi eredménye az adózás előtti és adózás utáni eredmény.

 

Pótlási beruházás:

Pótlási beruházáson olyan tőkebefektetést értünk, amelynek célja a fizikailag elhasználódott, műszaki szempontból a követelményeknek már nem megfelelő berendezések új berendezésre történő kicserélése.

 

Racionalizálási beruházás:

Célja az előnyösebb teljesítő-, jövedelemtermelő képesség biztosítása.

 

Statikus tőkebefektetési számítás:

Olyan számítás, amely nincs tekintettel a pénz időértékére.

 

Tőkeérték:

A tőkeérték a tőke hozadék pénzáramainak jelenértéke, az az érték, amelyet mai pénzben a beruházó hajlandó befektetni a jövőbeli pénzáramok reményében, illetve amennyit a vevő a tőkejószágért adni hajlandó.

 

Tőke alternatívaköltsége:

(a tőke hozzáadott költsége) Standard jövedelmezőség az olyan beruházási programokra, melyeknek az értékét meg akarjuk határozni. Haszonáldozatnak azért nevezik, mert ezt a hozamot áldozza fel a befektető azzal, hogy pénzét adott beruházásba fekteti és nem meghatározott kamatot biztosító értékpapírba.

 

Üzemgazdasági beruházás:

Olyan beruházás, amely a beruházó eszköz állományát, annak teljesítőképességét növeli, de nemzetgazdasági szempontból nem eredményez kapacitás bővülést, teljesítmény növekedést.

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 47
Heti: 86
Havi: 940
Össz.: 139 086

Látogatottság növelés
Oldal: 8. Beruházások
Pénzügyezz Te is!!! - © 2008 - 2021 - penzugyezzteis.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »